Handhaven

Parkeren op Straat

 

In de meeste steden groeit het aantal betaald parkeerplaatsen. Bezoekers van de stad willen graag dichtbij hun bestemming parkeren en bewoners verwachten dat de parkeerdruk in hun woonwijk kleiner wordt. Voor beide groepen is service en gemak rondom parkeren (vergunningen, betalen) belangrijk en men verwacht dat controle efficiënt en eerlijk gebeurt.

Steeds meer gemeentes en parkeerbedrijven handhaven het parkeren aan de hand van kentekens. Omwille van efficiëntie gebruiken ze scan-technieken waarmee vanuit auto’s, scooters of PDA’s gecontroleerd wordt.

Lees verder

Milieuzones

Milieuzones worden ingesteld om sterk vervuilende vrachtauto’s uit de binnensteden te weren. De handhaving vormt voor meerdere gemeentes een uitdaging.

Milieudiensten controleren naleving van milieuzones door de kentekens van vrachtauto’s binnen de milieuzone te scannen met behulp van vaste of mobiele camera’s. Door matching met gegevens van het RDW en de eigen ontheffingsadministratie is bekend welke voertuigen in de Milieuzone mogen komen, de anderen zijn in overtreding.

Lees verder.

Trajectcontrole

Traject controle systemen maken het mogelijk de snelheid van auto’s op een snelwegtraject (i.t.t. een vast punt) te controleren.

Het grote aantal en de snelheid van de auto’s, de complicaties door variabele snelheidslimieten en de gewenste accuratesse stellen hoge eisen aan de camera’s en het achterliggende systeem. Tevens verlangen de wegbeheerders systemen die geen triggers zoals lussen in het wegdek nodig hebben.

Lees verder.