Onderzoek

Verkeersonderzoek

Overheden zoeken naar manieren om het autoverkeer optimaal te laten doorstromen, binnen en buiten de bebouwde kom. Met als randvoorwaarden dat de wegen veiliger en de woongebieden leefbaarder worden en het milieu minder belast wordt. De SCANaCAR camera’s leggen de benodigde informatie vast zoals verkeerstellingen, herkomst en bestemmingsverkeer, sluiproutes etc. Ook onderzoeken gemeentes op deze manier de bezettingsgraad en gebruikersgroepen van parkeerplaatsen.

Op vergelijkbare wijze kunnen klantenherkomstonderzoeken gedaan worden voor commerciële partijen.

Lees verder.

Mobiliteitsprojecten

Ten behoeve van (tijdelijke) ontlasting van het (snel)wegennetwerk probeert de overheid weggebruikers te stimuleren om de auto te laten staan. Een van de mogelijkheden is om frequente weggebruikers financieel te belonen als ze (tijdelijk) geen gebruik maken van bepaalde wegen, bijvoorbeeld vanwege wegwerkzaamheden. SCANaCAR legt vast welke auto’s met grote regelmaat een weg gebruiken en controleert tijdens het project ook het gebruik van deze weg door deze automobilisten.

Lees verder.