Milieuzone

In diverse landen in Europa hebben gemeentes milieuzones ingesteld om de emissies van bv. fijnstof te verkleinen. In de gemeentes met milieuzones worden voertuigen met verouderde motoren uit de centra van deze steden geweerd. De handhaving daarvan kan plaatsvinden op basis van kentekens omdat bekend is welk type voertuig bij een kenteken hoort.

Werkwijze
SCANaCAR biedt de oplossing om zeer snel te kunnen controleren of een voertuig aan de juiste eisen voldoet. Alle mobiele scanners, zoals de ScanAuto en de vaste camera's staan in contact met het Centraal Platform. Wanneer een kenteken is gesignaleerd wat niet voldoet aan de eisen en gezien is binnen de milieuzone wordt het bewijsmateriaal opgevraagd en centraal opgeslagen. Doordat het opgeleverde bewijs voldoet aan alle justitionele eisen kan direct overgegaan worden tot sanctionering.

SCANaCAR biedt zowel vaste als mobiele oplossingen. Als het gebied van de milieuzone goed afgebakend is en een beperkt aantal toegangswegen kent, kunnen de kentekens vanuit vaste cameraposities worden vastgelegd middels de ScanCam. Wanneer het gebied veel ontsluitingswegen kent, kan gewerkt worden met de mobiele ScanAUTO die op verschillende posities in de stad of al rijdend kan controleren.

De kentekens worden via beveiligde netwerken naar een centrale server verstuurd. Als daar na matching blijkt dat het voertuig niet voldoet aan de milieu-eisen, worden de gegevens meteen doorgestuurd naar de organisatie die een boete kan opleggen. Voor de bewijsvoering wordt vanuit de camera ook een omgevingsfoto meegestuurd.

De voordelen van SCANaCAR bij handhaving van milieuzones zijn:

  • Minimale inzet van personeel
  • Geen directe controle op straat benodigd
  • Optimale oplossing voor de situatie met mobiele of vaste cameraposities
  • Directe koppeling naar organisatie die boetes oplegt
  • Te combineren met handhaven straatparkeren