Mobiliteitsprojecten

Vergroting van de mobiliteit en het aantal voertuigen op het wegennetwerk vraagt om structurele aanpassing van de wegcapaciteit. Er zijn vaak langdurige bouwprojecten nodig om wegen te verbreden of verleggen. In die periode is de capaciteit van de wegen tijdelijk kleiner en kunnen extra files alleen voorkomen worden door vermindering van het aantal weggebruikers.

Werkwijze

Op een bestaand traject worden ScanCam camera’s geplaatst. Deze registreren gedurende een periode de kentekens van de passerende auto’s. In samenwerking met RDW en RWS krijgen de frequente gebruikers van de weg een aanbieding om tegen een financiële vergoeding minder gebruik te maken van de weg wanneer de weg verbouwd wordt.

Tijdens de wegwerkzaamheden registreren we op hetzelfde traject weer de kentekens van deze auto’s waardoor de vergoeding alleen geldt voor de gevallen waarop daadwerkelijk geen gebruik gemaakt wordt van de weg. De kentekens worden met behulp van SCANaCAR Enterprise en webapplicaties ontsloten voor de betrokken organisaties.

Zeer volledige en betrouwbare registratie van kentekens is essentieel. Het is onacceptabel als een automobilist een vergoeding krijgt wanneer deze toch gebruik maakt van de weg. De volledigheid en betrouwbaarheid wordt door SCANaCAR gegarandeerd en aantoonbaar gemaakt op verschillende manieren.

De belangrijkste voordelen van mobiliteitsregistratie met SCANaCAR:

  • Geen detectielussen nodig (gunstig want tijdelijke en verplaatsbare oplossingen)
  • Zeer hoge detectie- en herkenningsrates
  • Toegankelijke webapplicaties en open systemen voor connectie met derden