Opsporing wanbetalers

Diverse belastingdiensten en deurwaarders sporen personen met achterstallige betalingen op via hun auto. Als de auto (met of zonder de eigenaar) gevonden is, heeft de (belasting)deurwaarder goede verhaalsmogelijkheden. SCANaCAR helpt bij het opsporen van de auto’s, de deurwaarders kunnen zich concentreren op de opvolging.

Werkwijze
Tot nu toe worden op deze manier wanbetalers gepakt bij een politiefuik.SCANaCAR vindt de auto’s van wanbetalers op alle gewenste locaties in een gemeente. De ScanAuto rijdt door de stad en scant de kentekens tot gemiddeld 1600 auto’s per uur. Aan de hand van een door de belastingdienst centraal beheerde lijst worden voertuigen gemarkeerd. Na constatering van een hit op deze lijst krijgt de deurwaarder automatisch een bericht gestuurd naar de ScanPDA (handheld computer) of zijn eigen computer. Met behulp van de gegevens van de auto, locatie, eigenaar en vordering kan de invorderingsinstantie beslissen of de betreffende auto wordt aangehouden, weggesleept of aan de wielklem gelegd wordt dan wel administratief beslag gelegd wordt. De deurwaarder wordt door de ScanPDA naar de betreffende auto geleid.

De belangrijkste voordelen van deze wijze van opsporen van wanbetalers:

  • De deurwaarder kan zich focussen op opvolging en verhaal halen
  • Kan overal ingezet worden, ook in woonwijken of kantoorgebieden
  • De zwarte lijsten blijven altijd in beheer bij officiële instanties
  • Focus op grootste en frequentste wanbetalers door de grote snelheid en aantallen
  • Zeer effectief, ook door de voorbeeldwerking