Verkeerstellingen en klantenherkomst

Verkeers- en klantenherkomstonderzoek kan een tijdrovende en kostbare zaak zijn. Steeds meer wordt onderzoek gebaseerd op verzamelde kentekengegevens. Hierdoor worden behalve tellingen ook herkomst-/bestemmingsonderzoek en sluipverkeeronderzoek mogelijk. Bij parkeeronderzoek kan men de bezettingsgraad en betalingsgraad op basis van deze gegevens bepalen.

Werkwijze

SCANaCAR helpt u bij het verzamelen van deze gegevens. Dit kan zowel met de mobiele oplossingen zoals Scanauto of de ScanPDA en ook met de ScanCam. Tijd en locatie van het voertuig worden geregistreerd in combinatie met het kenteken. Op basis van deze gegevens kunnen zeer inzichtelijke rapportages worden gegenereerd. Al dan niet begeleid met advies van een van onze partners.

De belangrijkste voordelen van verkeersonderzoek met SCANaCAR:

  • Verschillende oplossingen, zowel vast als mobiel, afhankelijk van de situatie
  • Toegankelijkheid door webapplicatie of open systemen
  • Koppeling naar diverse andere gegevensbronnen mogelijk